Powered by Smartsupp
Kontakta oss på telefon: 08 562 277 71 Öppettider: 11:00 - 18:00.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 17 Apr 2023

1. Inledning

Välkommen till W & IT Solutions AB ("vi", "oss" eller "vår"). Vi värnar om din personliga integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats https://smsguld.se ("Webbplatsen").

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till insamling, användning, lagring och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, var god och använd inte Webbplatsen.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder Webbplatsen kan vi samla in följande personuppgifter:

3. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig på följande sätt:

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

5. Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i följande fall:

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen. Dessutom har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via epost på info@smsguld.se.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade policyn på Webbplatsen och uppdatera "senast uppdaterad" datumet ovan. Det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

9. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

W & IT Solutions AB
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm
Sverige
E-post: info@smsguld.se
Telefon: 08-720 06 10

10. Tillsynsmyndighet

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta Datainspektionen, och du kan kontakta dem via deras webbplats: www.datainspektionen.se.